2. Les primeres targetes

El 25 de setembre de 1869 es publica a Àustria un decret de creació de la targeta postal, que comença a circular aquell mateix any. Aquestes primeres targetes postals, anomenades enters postals, no estaven il·lustrades i duien el segell incorporat, ja que depenien de l’administració pública. L’invent no va tardar a estendre’s a Alemanya, Suïssa, Anglaterra, Bèlgica...

Ben aviat va aparèixer un altre tipus de postal produïda en l’àmbit privat i que podia incorporar una il·lustració al lloc de la correspondència. Les primeres il·lustracions eren litografies de dibuixos, però cap a finals del segle XIX les postals es van començar a il·lustrar amb fotografies a partir de tècniques de fotogravat.

La postal tal com la coneixem, amb el revers dividit en dues meitats, una per a la correspondència i l’altra per a l’adreça de destinació, i l’anvers dedicat íntegrament a la il·lustració, no apareixerà fins a començaments del segle XX.