6. Els impressors protagonistes a la Catalunya del canvi de segle

L’època daurada de la postal a Catalunya va arribar a començaments del segle XX. Abans del 1900, les primeres iniciatives editorials van haver de recórrer a impremtes estrangeres, ja que a Catalunya no hi havia ni la maquinària ni la professionalització adequada.

Iniciatives barcelonines, com les cases López Editor, Litografia M. Pujades o Litografia Hermenegildo Miralles, portaven a fabricar les postals a Munic, Leipzig, Dresden, Frankfurt, etc. A Madrid, però, va aparèixer la casa d’impressió de fototípies dels impressors suïssos Oscar Hauser i Adolf Menet, i altres impressors estrangers s’instal·laren a Barcelona, com l’hamburguès Pablo Dummatzen i els alemanys Carlos Friedrichs i Carlos Schoenfeld.

Paral·lelament, neix la postal publicitària, il·lustrada amb dibuixos o pintures d’artistes que experimentaven l’art mitjançant el cartell publicitari. Les pioneres a Catalunya van ser les postals de la casa de Vicenç Bosch, fabricant de l’Anís de Mono. Després s’hi van afegir fabricants com els Codorniu, els Clarà i els Roca, fins que la moda va arribar a altres petits negocis.