2. Les seccions de l'Ateneu com a refugi dels socis més combatius

Ni el fet que el dictador encara fos viu –tot i que agonitzant- ni la incertesa sobre el futur immediat van ser impediment perquè l’Ateneu comencés a organitzar una sèrie de conferències per restituir la història que els vencedors de la guerra havien silenciat des del 1939.

En això les seccions hi van tenir un paper clau. Com que tenien una certa llibertat de moviments, els socis més combatius hi van trobar refugi per promoure la democratització del conjunt de la institució.

Bona prova d’això és que l’octubre de 1975, la secció d’Història i Geografia va organtizar el cicle “Catalunya 1931-1939”, on, entre altres xerrades, es pot destacar la de la professora de la UAB Anna Sallés, dedicada a la victòria electoral d’Esquerra Republicana l’abril del 1931. Cal tenir en compte que els partits encara eren il·legals i es movien en la clandestinitat. Per tant, reivindicar-ne el seu llegat era tota una declaració de principis.

La formació de l'Esquerra Republicana de Catalunya. Anna Sallès (1975)
Els fets de maig de 1937 : dades per a la història. Jordi Arquer (1976)