4. La popularització de la postal a Europa

La popularitat de la targeta postal es va estendre per Europa ràpidament, no només pel seu cost (inferior al de la carta), sinó també pel creixement del turisme: va arrelar sobretot en llocs on les estades de forasters i el turisme de balnearis s’havien consolidat.

Aquestes postals turístiques rebien el nom de Gruss aus (‘Record de...’) i seguien les pautes de la moda germànica. De fet, una de les primeres targetes que es van fabricar a Barcelona (1895-1896) va ser una postal cromolitogràfica, del tipus Gruss aus, per fer publicitat d’un hotel.