El protagonisme dels partits polítics

A partir de 1977 i 1978 els líders dels partits politics comencen a dominar l’opinió pública.

La majoria de conferències són per analitzar aspectes concrets del moment present, sobretot durant el procés de redacció de la Constitució.

Hi ha molta esperança que el règim democràtic i la Carta Magna serviran per solucionar els problemes d’Espanya i la relació Catalunya-Espanya.

A partir de 1980 s’entra en un dinàmica de “normalitat democràtica”.


Programa Inaugural de l’Ateneu Barcelonès: curs 1978-1979. Font: Ateneu Barcelonès.