Crèdits

Comissari: Joan Safont

Disseny: Jordi Boix

Agraïments:

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Arxiu Nacional de Catalunya

Arxiu Mercè Rodoreda de l'Institut d'Estudis Catalans

Pavelló de la República. Universitat de Barcelona