3. Un paper crucial a l’Ateneu durant la Guerra Civil · Josep Tarradellas i l'Ateneu Barcelonès: vides paral·leles · Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès

3. Un paper crucial a l’Ateneu durant la Guerra Civil

Tot i el seu allunyament de la política, en esclatar la Guerra Civil Tarradellas es va posar a disposició del president Companys, i ràpidament assolí una posició preeminent en el Comitè Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya i en el govern de la Generalitat. El país va viure una etapa convulsa, sota el signe d’una revolució espontània que afectava tots els àmbits socials. La vida de l’Ateneu també es va veure sotragada, amb dos intents d’ocupació. Tarradellas va intervenir decisivament perquè la Generalitat nomenés un delegat el mateix juliol de 1936, fórmula utilitzada per preservar l’entitat. Tanmateix, amb aquesta acció no n’hi va haver prou, i l’octubre de 1936 l’Ateneu fou ocupat per grups anarquistes, que volien confiscar-lo. En aquelles circumstàncies l’acció decidida de Tarradellas, que ja era conseller en cap, va ser vital, ja que dictà que l’Ateneu fos intervingut directament per la Generalitat, mesura amb la qual aconseguí que els ocupants abandonessin l’edifici.