Transhumanisme la filosofia del millorament humà

Enregistrament de l'acte

Descripció

El transhumanisme és un dels moviments filosòfics i culturals que més atenció han suscitat darrerament. Preconitza l'ús de la tecnologia pel millorament de l'ésser humà, tant en les seves capacitats físiques com en les mentals, emocionals i morals, transcendint tots els seus límits actuals. Les tecnologies que utilitza són la enginyeria genètica i el desenvolupament de màquines intel·ligents. Segons els defensors del transhumanisme, amb l'ajuda d'aquestes tecnologies podrem acabar amb el sofriment, amb les limitacions biològiques que el produeixen i fins i tot acabar amb l'envelliment i la mort. Tot i que molts transhumanistes no desitgen portar aquestes millores fins al punt que l'individu millorat ja no pertanyi a l'espècie humana, altres, designats com a "posthumanistes" consideren que aquest és precisament l'objectiu final: la creació d'una o diverses espècies noves a partir de la nostra. Les promeses que fan els defensors el transhumanisme són molt ambicioses, i no totes estan justificades. Però per altra banda, la crítica de que modificar la naturalesa humana posa en perill les bases de la vida mora, la dignitat i els drets humans, implica supòsits filosòfics discutibles i les seves conseqüències són excessivament radicals. Hi ha altres enfocaments que permeten fer una evaluació més equilibrada, sobre la que es podria edificar un major acord social en el futur.

Llicència

Insereix