Protó, el fascinant viatge neuronal d'una partícula immortal

Enregistrament de l'acte

Descripció

Conferència per comprendre l'estructura i el funcionament del cervell humà, viatgem amb Xurxo Mariño als límits del Cosmos a travès de les interaccions entre partícules, àtoms i molèculess. Dins d'aquest Univers, format per aquestes molècules, està el nostre encèfal, el constructor d'una ment capaç de preguntar-se sobre totes aquestes qüestions. Com es van formar aquestes molècules? D'on van sortir els diferents tipus d'àtoms i les partícules que els formen? Com es relacionen entre elles per donar lloc a la nostra ment?

Llicència

Insereix