Bioética, justicia y vulnerabilidad : presentació del llibre

Enregistrament de l'acte

Descripció

Acte de presentació del llibre "Bioética, justicia y vulnerabilidad" ponències presentades al 3r Congrés Internacional de Bioètica. Parla sobre'aplicació del principi de justícia requereix una reflexió crítica permanent, que no sempre es duu a terme amb el rigor i el sentit pràctic necessaris; aquesta obra pretén facilitar aquesta tasca en les àrees indicades. Els autors aporta en una reflexió innovadora sobre la relació entre justícia i vulnerabilitat que es produeix en la realitat de la nostra vida quotidiana actual, amb especial referència als problemes bioètics, a la greu vulnerabilitat de certes persones o grups socials i sobre la manera d'orientar les decisions que cal prendre davant d'ells.

Altres títols

Salut, vulnerabilitat i justícia

Llicència

Insereix