Envelliment humà, on són els límits?

Enregistrament de l'acte

Descripció

La nostra expectativa de vida ha augmentat força en els darrers anys, posant sobre la taula les conseqüències d'aquest augment, lligades al concepte d'envelliment humà. L'envelliment activa un seguit de processos de deteriorament gradual d'òrgans i les seves funcions associades. Moltes malalties, com certs tipus de demència, malalties articulars, cardíaques i alguns tipus de càncer, estan evidentment associats al procés d'envelliment. A nivell científic, son molts els grups de recerca i projectes d'investigació que centren els seus treballs en com poder frenar i revertir el procés de l'envelliment humà. Aquests esforços afecten directament a aspectes filosòfics i ètics que comencen a provocar reflexions i debats al voltant de preguntes tant claus com, on estan els límits d'aquest envelliment? Qui posa el límits? L'evolució humana es pot permetre un millorament indefinit de l'espècie?‎

Llicència

Insereix