El projecte de Constitució i l'Estatut de Catalunya : la perspectiva d’Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya

Enregistrament de l'acte

Descripció

Anton Cañellas advoca per una Constitució democràtica que deixi enrere tot allò que va caracteritzar la dictadura Franquista, especialment la manca de llibertat política i el centralisme. Defensa la inclusió dels continguts dels principis de la Declaració Universal dels Drets Humans de la Nacions Unides i dels pactes que els desenvolupen. Demana comprensió i generositat a l'hora de negociar amb tots els altres partits polítics de l'Estat espanyol, per tal d'aconseguir un marc constitucional on les autonomies siguin completament acceptades, i evitar així restriccions en l'autonomia del poble català. Finalment, es mostra en desacord en el fet que la Constitució contempli la possibilitat que Catalunya, el País Basc i Galícia tinguin uns estatuts d'autonomia més amplis que els de la resta de regions, ja que aquesta diferenciació pot crear criteris de privilegis que podrien produir moviments d'opinió contraris a la resta de l'Estat espanyol, perjudicant a Catalunya.

Llicència

Insereix