El projecte de Constitució i l'Estatut de Catalunya : la perspectiva d’Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès