L'Estatut de Catalunya i la seva transcendència en el nou horitzó polític espanyol

Enregistrament de l'acte

Descripció

Marcel·lí Moreta explica les raons per les quals creu que el contingut de la Constitució del 1978 és satisfactori pel poble català. Destaca la millora transcendent d’aquesta norma enfront de textos anteriors, puig que marca una posició més avançada en matèria de reconeixement de la personalitat nacional d’algunes de les comunitats polítiques espanyoles, entre elles Catalunya. Reconeixement que permet transcendir el simple concepte d’autonomies administratives per accedir a un autogovern.

Llicència

Insereix