El projecte de Constitució i l'Estatut de Catalunya : la perspectiva de Convergència Democràtica de Catalunya

Enregistrament de l'acte

Descripció

Miquel Roca parla del procés de redacció de la Constitució de 1978 i es posiciona en la defensa d’un text que garanteixi el joc democràtic. Assegura que la nova Constitució garantirà un ordenament jurídic sotmès a uns principis bàsics com són el respecte a la llibertat, igualtat, justícia i al pluralisme polític, essencials per l’existència de la democràcia. Defineix els poders de la corona com uns poders minvats i de mera representació en la línia d’altres monarquies parlamentàries europees. Defensa l’oficialització del català, la seva protecció i l'obligatorietat del seu coneixement.

Llicència

Insereix