La resposta dels sistemes ecològics als canvis ambientals

Enregistrament de l'acte

Descripció

Conferència que descriu les diverses adaptacions dels éssers vius als canvis ambientals naturals i com aquestes adaptacions no poden seguir el ritme de les perturbacions provocades per l'ésser humà

Llicència

Insereix