Desenvolupament sostenible i responsabilitat empresarial : la creació de valor compartit com a oportunitat

Enregistrament de l'acte

Descripció

Conferència per analitzar els conceptes de desenvolupament sostenible en relació al món empresarial. En el primer bloc parla d'economia i ecologia, en el segon s'analitza el concepte de d'ecologia i empresa i el que significa valor compartit. Per acabar, explica uns exemples il·lustratius del ventall d'estratègies de com es pot aplicar el desenvolupament sostenible, en el cas concret, del sector energètic.

Llicència

Insereix