Residu zero : una estratègia per avançar cap a una economia circular que no generi residus ni emissions

Enregistrament de l'acte

Descripció

Des de la revolució industrial hem construït un sistema d'extracció, producció i consum lineal que és insostenible. Residu zero és una estratègia que permet reactivar l'economia real sense carregar-se el planeta i que promou un canvi de model en els sistemes de producció i consum amb l'objectiu de tancar els cicles de la matèria i l'energia. Un mecanisme d'impuls d'estratègies que evitin la generació de residus com alternatives viables ala gestió de les fraccions no recuperables.

Llicència

Insereix