Residu zero : una estratègia per avançar cap a una economia circular que no generi residus ni emissions

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès