Navega pels ítems (46 total)


1974 1975 1976 1977 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  • Data de creació es exactament "1978"

1978
Conferència pertanyent al cicle "Aspectes de la història de Catalunya" en que l'autor tracta sobre el regionialisme i el nacionalisme a Catalunya

1978
Miquel Roca afirma que per responsabilitat política els partits han de presentar esmenes al text de la Constitució, I que es tracta d'una Constitució de consens, ja que cap de les esmenes s'ha fet sobre la totalitat del text.

1978
Heribert Barrera apunta que la futura Constitució Espanyola determinarà el que podrà ser el futur Estatut de Catalunya. Ens recorda que en aquells moments s'estaven estudiant el miler d'esmenes presentades.

1978
Conferència en la qual el Sr. Termes tracta sobre el federalisme a Catalunya entre el 1868 i el 1874

1978
Conferència pertanyent al cicle La crítica literària a Catalunya avui, en què el conferenciant parlarà en línies generals, sobre la crítica literària a Catalunya als mitjans de comunicació de massa.

1978
Disponible també en disc àudio d'audio Publicat com a material d'acompanyament del llibre Homenatge a Carles M. Espinalt (Barcelona : Edicions M. E., 1997)

1978
Conferència pertanyent al cicle La crítica literària a Catalunya, avui en què el conferenciant parlarà en línies generals, sobre la crítica literària a Catalunya.

1978
Conferència en què l'autor parla sobre el liberalisme econòmic i polític a Catalunya.

1978
Conferència en què l'autor exposa les seves teories sobre el mite i sobre l'home.

Gravació amb molt soroll de fons. Conferència incompleta

1978
Conferència en què l'autor parla sobre l'advocacia a Espanya durant la dictadura.