Navega pels ítems (31 total)


1974 1975 1976 1977 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019
  • Data de creació es exactament "1978"

1978
Conferència pertanyent al cicle "L'autor i la seva obra" en la que la Teresa Pàmies explica les motivacions i intencions de la seva obra.

1978
Conferència en que es reflexiona sobre el paper dels Ateneus i dels moviments de renovació pedagògica a Catalunya.

1978
Conferència en que es reflexiona sobre la necessitat que l'escola sigui el medi per arrelar la cultura catalana, així com una eina imprescindible pel desenvolupament de la sociabilitat dels nens

1978
Conferència en la qual el Sr. Termes tracta sobre el federalisme a Catalunya entre el 1868 i el 1874.

1978
Primera conferència del cicle "La Premsa catalana" en què la Isabel-Clara Simó, directora de la revista Canigó, parla sobre la premsa catalana.

1978
Anton Cañellas advoca per una Constitució democràtica que incideixi en deixar enrere tot allò que va caracteritzar la dictadura Franquista, especialment la manca de llibertat política i el centralisme. Defensa la inclusió dels continguts dels…

1978
Laureà López Rodó parla del finançament necessari per tot regim autonòmic. Analitza els problemes financers de les autonomies i les seves possibles solucions mitjançant diferents experiències històriques com són l’Estatut de Catalunya de…

1978
Conferència pertanyent al cicle "El Projecte de Constitució i l'Estatut de Catalunya" en la que Heribert Barrera dóna el seu punt de vista sobre el projecte de Constitució de 1979 i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979.

1978
Miquel Roca parla del procés de redacció de la Constitució de 1978 i es posiciona en la defensa d’un text que garanteixi el joc democràtic. Assegura que la nova Constitució garantirà un ordenament jurídic sotmès a uns principis bàsics com…

1978
Marcel·lí Moreta explica les raons per les quals creu que el contingut de la Constitució del 1978 és satisfactori pel poble català. Destaca la millora transcendent d’aquesta norma enfront de textos anteriors, puig que marca una posició més…