Fragment de la conferència "El projecte de Constitució i l'Estatut de Catalunya : la perspectiva de Convergència Democràtica de Catalunya"

Enregistrament de l'acte

Descripció

Miquel Roca afirma que per responsabilitat política els partits han de presentar esmenes al text de la Constitució, I que es tracta d'una Constitució de consens, ja que cap de les esmenes s'ha fet sobre la totalitat del text.

Llicència

Insereix