Resultats de la cerca

2 resultats per la cerca "*" + "Ateneu Barcelonès. Secció de Filosofia" AND collection:"Filosofia medieval"

Ramon Llull : personatge, autoritat i il·luminat

2015

Ramon Llull, després de la conversió, va renegar de la seva figura mundana de cantor de l'amor carnal. La vergonya i la humilitat van fer que ocultés la pròpia identitat en els seus primers escrits. El pas de les Arts de la primera fase a les de la segona va representar una alteració profunda en els procediments lul·lians d'oferir al món la pròpia imatge. Calia explicitar en què consistia la seva "autoria", ja que la gosadia i l'ambició…

Ramon Llull

Pensar la "Relació" a l'Edat Mitjana

2019

Acte sobre filosofia medieval concretament sobre el concepte de relació i resultat de les ponències del VII Congreso Internacional de Filosofía Medieval De relatione. La història de la filosofia ha tingut, en general, poc en compte el concepte de relació, que molts filòsofs han considerat com una «categoria secundària». En l'explicació tradicional, que es remunta a Aristòtil, la categoria de relació (pros ti) no és constitutiva de…

Edat Mitjana Filosofia antiga