Pensar la "Relació" a l'Edat Mitjana

Enregistrament de l'acte

Descripció

Acte sobre filosofia medieval concretament sobre el concepte de relació i resultat de les ponències del VII Congreso Internacional de Filosofía Medieval De relatione. La història de la filosofia ha tingut, en general, poc en compte el concepte de relació, que molts filòsofs han considerat com una «categoria secundària». En l'explicació tradicional, que es remunta a Aristòtil, la categoria de relació (pros ti) no és constitutiva de realitat, ans més aviat la pressuposa. A causa d'això, les relacions es descriuen com a accidents que hi afegeixen molt poc, gairebé res, a la realitat. Una de les fites indiscutibles del discurs filosòfic i teològic de l'edat mitjana és haver salvat de l'oblit la categoria de relació. Reconsiderant aquesta noció, els filòsofs i els teòlegs medievals desenvoluparen una teoria de la relació considerablement més rica que la dels seus predecessors.

Llicència

Insereix