Tecnologia i cultura, seran un bon tàndem?

Enregistrament de l'acte

Descripció

Conferència sobre com determina la tecnologia el futur de la cultura, i quins són els nous mitjans d'expressió i les possibilitats que ofereixen per la creativitat, pels creadors i sobretot pel públic consumidor. Les noves tecnologies han modificat la forma com creem la cultura, la consumim i la donem a conèixer. També han modificat els hàbits del públic, que ja no vol ser només un espectador sinó que vol participar en el procés global de creació. És independent la creació de les noves tecnologies? En els artistes joves, l'accés fluïd i constant a les xarxes digitals genera una visió global i oberta del món que els envolta i dilueix el temps d'oci amb el del treball; són multitasca i utilitzen diferents mitjans i connexions per treballar; acostumen a crear de forma col.laborativa i tenen hàbits d'hipervinculació, intertextualitat i interdisciplinarietat. Amb aquest tipus d'artista que crea l'obra i la comparteix a les xarxes, tenen sentit els intermediaris? El públic és interactiu, és un nou difusor selectiu i expansiu que utilitza les xarxes socials per donar a conèixer els seus gustos.

Llicència

Insereix