Dolores Juliano, la mirada i el record d'una argentina de l'exili català al seu país

Enregistrament de l'acte

Descripció

Conferència en la qual Dolores Juliano, nascuda a Argentina el 1932 i exiliada a Barcelona el 1977, la seva trajectòria acadèmica, el seu compromís social i feminista i les recerques que ha dut a terme sobre els moviments migratoris, les minories ètniques, el gènere i l'exclusió social. Explica la seva experiència de vida de la població catalana que va anar a Argentina a la decada dels 50
Comunicació en castellà i presentació en català.

Continguts relacionats

Llicència

Insereix