Dolores Juliano, la mirada i el record d'una argentina de l'exili català al seu país

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès