Pedro Salinas : vivir en los pronombres

Enregistrament de l'acte

Descripció

Conferència sobre el món poètic de Pedro Salinas, les característiques principals de la poesia i els motius poètics més freqüents en els seus versos. Apunta també la qüestió de les influències literàries i com el context polític i històric determinaren la poesia de Salinas.

Llicència

Insereix