García Lorca i els seus amics catalans

Enregistrament de l'acte

Descripció

Xerrada en la qual Antonia Rodrigo descriu l'estreta relació de García Lorca amb la cultura catalana a través de la seva relació amb Dalí i altres personatges de l'època. Aquesta vinculació, poc coneguda pel gran públic, es plasma en alguns aspectes de l'obra lorquiana

Llicència

Insereix