La lingüística catalana al modernisme

Enregistrament de l'acte

Descripció

Conferència sobre la lingüística catalana, en la qual l'autor fa una breu al·lusió al període de la decadència (s. XVIII), aprofundint després en els diferents aspectes del s. XIX, com la publicació a diverses revistes, i en especial a l'Avenç.

Llicència

Insereix