Maragall entre el modernisme i el noucentisme

Enregistrament de l'acte

Insereix