Relleu generacional en els ens locals : retenció de coneixement, processos de renovació i nous perfils professionals : Jornada sobre Municipis 2018

Enregistrament de l'acte

Descripció

Durant la propera dècada es produirà un procés de jubilació molt important dels empleats públics i s'estima que durant aquest període a Espanya hi entraran un milió de nous efectius. Treballadors públics que prestaran els seus serveis fins al 2060, dels quals molts ho faran vinculats als ens i administracions locals. Aquesta sortida important de funcionaris públics prevista, sovint amb altes responsabilitats, porta associada la pèrdua d’experiència i capital humà que significa aquesta retirada, i la necessitat de pensar programes i contrastar experiències ja existents per a la transmissió i retenció d’un coneixement clau per a les nostres institucions que altrament es perdrà i pot generar disfuncions no desitjables. La jornada d’enguany beu d’aquesta reflexió, i es proposa parlar-ne reunint per a l’ocasió a veus expertes en aquests àmbits, ja sigui des del marc de prospectiva acadèmic i des de posicions de gestió i organització de l’administració estretament vinculades al món local com poden ser els ajuntaments i les diputacions

Llicència

Insereix