Relleu generacional en els ens locals : retenció de coneixement, processos de renovació i nous perfils professionals : Jornada sobre Municipis 2018

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès