La formació de l'Esquerra Republicana de Catalunya

Enregistrament de l'acte

Descripció

Ana Sallés explica la història del partit Esquerra Republicana de Catalunya dins del període comprès entre la caiguda de la dictadura, del 1930 a les eleccions municipals de l'abril de 1931. També hi dona una visió del marc polític global

Llicència

Insereix