Navega pels ítems (2 total)


  • Matèria es exactament "Esquerra Republicana de Catalunya--Història"

1975
Ana Sallés explica la història del partit Esquerra Republicana de Catalunya dins del període comprès entre la caiguda de la dictadura, del 1930 a les eleccions municipals de l'abril de 1931. També hi dona una visió del marc polític global