Futur del nacionalisme i de l'estat-nació

Enregistrament de l'acte

Descripció

El professor Joaquim Capdevila, en la seva exposició, situa la crisi de l'estat-nació en el context més ampli d'un conjunt relacionat de crisis que d'ençà els anys 50/60 del segle XX afecten les societats occidentals en primer terme. Es tracta de la crisi de les identitats fonamentals de la modernitat, com les vinculades a les "grans" ideologies, a la ciutadania, a les classes socials burgesia-classe obrera, als cicles tradicionals de la vida, etc. La discutida postmodernitat o modernitat tardana es caracteritza per un conjunt de trets que inevitablement han afectat en la idea de nació. Va destacar la implosió de l'individualisme com un dels factors que han contribuït a donar lloc a noves identitats cada cop més fragmentàries, febles, personalitzades i també líquides. Identitats que encara han resultat més afeblides pels processos de globalització cada cop més intensos.

Llicència

Insereix