Navega pels ítems (1 total)


  • Matèria es exactament "Nacionalisme-Aspectes ètics i morals"

2015
El professor Joaquim Capdevila, en la seva exposició, situa la crisi de l'estat-nació en el context més ampli d'un conjunt relacionat de crisis que d'ençà els anys 50/60 del segle XX afecten les societats occidentals en primer terme. Es tracta…