Frederica Montseny, la política

Enregistrament de l'acte

Descripció

Educada fonamentalment per la seva mare i alhora amb una cultura autodidàctica i eclèctica, de molt jove començà a escriure amb regularitat destacant sempre la temàtica feminista. No tingué una activitat pública fins a l'adveniment de la Segona República, quan ingressà en el Sindicat de Professions Liberals de la CNT. Gràcies a la seva personalitat, impetuosa i exultant, es convertí en un dels principals portaveus de la FAI. Posteriorment, durant la Guerra Civil, acceptà ser ministra de Sanitat en el govern de Largo Caballero (novembre de 1936 - maig de 1937). Dugué a terme les negociacions per a la constitució del comitè d'enllaç CNT-UGT (febrer de 1938), el qual presidí.

Llicència

Insereix