L'ètica davant les noves tècniques de la vida

Enregistrament de l'acte

Descripció

Conferència sobre els codis morals de les societats respecte a la vida i la mort i com les noves tècniques afecten aquests valors.

Llicència

Insereix