L'ètica del polític

Enregistrament de l'acte

Descripció

Conferència en la qual Norbert Bilbeny parla de la relació entre l'ètica i la política, que ha estat una relació constant ja des dels grecs, comparació entre l'acció pública i la moralitat.

Llicència

Insereix