Cultura, recerca i educació : inauguració del curs acadèmic 2004-2005

Enregistrament de l'acte

Descripció

Conferència inaugural del curs acàdemic 2004-2005 de l'Ateneu Barcelonès en la qual, el president, Oriol Bohigas parla de la política cultural a Catalunya.

Llicència

Insereix