Lectura comentada de la Poesia dels Trobadors

Enregistrament de l'acte

Descripció

Acte organitzat per l'Aula de Poesia de l'Ateneu Barcelonès, en que es fa lectura pública i comentada de la Poesia dels Trobadors, dels S. XII i XIII, en la seva versió catalana.

Llicència

Insereix