Millors que els grecs? : la controvèrsia sobre el progrés moral : inauguració del curs acadèmic 1987/1988

Enregistrament de l'acte

Descripció

Conferència inaugural del curs acàdemic 1987/1988 de l'Ateneu Barcelonès en la qual, el secretari de l'Ateneu Barcelonès, Norbert Bilbeny fa un resum històric sobre el concepte del progrés moral.

Llicència

Insereix