El dret d'autodeterminació a Europa

Enregistrament de l'acte

Descripció

Conferència que fa una visió històrica del dret a l'autodeterminació a Europa, la nació pura és la síntesi de les arrels del pobles, del present i del futur, per refer identitats dins l'Europa de les nacions en la qual Catalunya no hi és reconeguda de ple dret.

Llicència

Insereix