El sobiranisme català té un projecte cultural?

Enregistrament de l'acte

Descripció

Conferència en la qual s'explica com des de la restauració de la Generalitat, els successius governs convergents van considerar la cultura com un element més, en qualsevol cas de calibre menor, per fabricar identitat. Els consellers de Cultura es limitaven a repartir subvencions sense cap projecte articulat i global. Ara s'obre un debat de cara al futur, és important no repetir els models obsolets de les polítiques culturals i fer un salt qualitatiu del projecte cultural català pel segle XXI, es podria agafar com a model el moviment Noucentiste, que es basa en l'actitud cívica d'exaltació a la cultura, al catalanisme i la mirada integradora cap a Europa des del mediterranisme que supera la Guerra Civil i el Franquisme i arriba fins els nostres dies. En definitiva cal una modernització de les nostres empreses culturals, crear una cultura en xarxa per generar nous públics, però per damunt de tot cal no tornar a la política de la subvenció instal·lada en el nostre país abans de la crisi.

Llicència

Insereix