El futur de Collserola, un repte de sostenibilitat per a la ciutat

Enregistrament de l'acte

Descripció

Acte per debatre el projecte de protecció del Parc de Collserola com el gran parc central metropolità, cal posar els mitjans per garantir-ne la seva continuïtat com a espai natural protegit. Quins són els principals criteris i directrius que hauria de fer seus el Pla Especial de Protecció i Gestió del Parc Natural de Collserola?

Llicència

Insereix