El GATPAC (Grup d'Arquitectes i Tècnics per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània) : de l'arquitectura a la revolució

Enregistrament de l'acte

Descripció

El GATPAC fou un moviment arquitectònic desenvolupat a Catalunya als anys 30, coincidint amb la Segona República. La seva influència s'estengué a altres indrets de l'Estat espanyol on rebé el nom de GATEPAC. El seu objectiu era promoure l'arquitectura d'avantguarda, principalment el racionalisme, entroncant amb els corrents europeus que es desenvolupaven aleshores. Le Corbusier fou un dels que més influïren sobre l'equip, en el qual hi havia, entre altres, J. L. Sert i J. Torres Clavé. El seu compromís amb els ideals de la comunitat i de la revolució són remarcables.

Llicència

Insereix