D'"el Poder" als "Poders"

Enregistrament de l'acte

Descripció

Davant de la multitud de possibles poders de què podríem parlar quan assumim el pluralisme, Gonçal Mayos ens proposa posar ordre la situació a partir d'un esquema format per quatre tipus bàsics de poder: el poder coercitiu, el poder legitimador, el poder productiu i el poder polític. El primer tipus -el poder coercitiu- és aquell que es basa en la força, l'amenaça o directament la violència. El segon tipus, el poder legitimador, és aquell que prové del qui ostenta autoritat. L'àmbit productiu i econòmic defineix el tercer tipus de poder, aquell que mostra la seva necessitat en la capacitat de solucionar problemes. Finalment, el quart àmbit, el del poder polític, es presenta com un producte dels altres tres. En efecte, exercir el poder des de les institucions només és eficient si té una força que li dóna suport, és reconegut pels ciutadans i gestiona convenientment els problemes que es presenten.

Llicència

Cicle/s

Insereix