Una nova visió de Lerroux i el Lerrouxisme

Enregistrament de l'acte

Descripció

Acte en que el conferenciant dóna les claus per entendre la creació del Partit Republicà Radical Socialista Català.

Llicència

Insereix