Reflexions sobre la internacionalització de la tecnologia

Enregistrament de l'acte

Descripció

Conferència que reflexiona sobre la capacitat d'adaptació de la indústria catalana a la innovació tecnològica i l'orientació que hauria de tenir la política industrial catalana per tal d'assolir aquesta adaptació per ser competent a nivell europeu i internacional.

Llicència

Insereix